Mesologie het reguliere alternatief!

Tarief en vergoeding

De eerste mesologische behandeling duurt 1½ uur. Vervolgconsulten duren meestal 5 kwartier. Het tweede consult vindt ongeveer 6 tot 8 weken na het eerste consult plaats. Daarna is het de bedoeling dat de frequentie verder afneemt. 

 

De kosten bedragen € 97,00 per behandeling. 

 

De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden een gedeelte van de kosten uit de aanvullende verzekering. Klikt u voor meer informatie op de volgende verzekeringslijst. U vindt daar een overzicht van de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

 

U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist om de mesoloog te bezoeken.

  

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen VBAG, RBCZ en NVVM. Zowel VBAG als RBCZ zijn grote beroepsverenigingen, waarin de kwaliteit van de aangesloten therapeuten zorgvuldig gewaarborgd wordt. Dit gebeurt door het stellen van een aantal eisen op het gebied van onder andere opleiding (een opleiding op het gebied van holistische geneeswijzen op minimaal HBO-niveau), jaarlijks verplichte vaktechnische nascholing en nascholing van de reguliere medische basiskennisexterne alsmede visitatie en inspectie van de praktijk door een extern bureau. Tevens wordt via de Wkkgz en de beroepsverenigingen toegang verleend tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een geschillencommissie in het geval van een geschil. Veel verzekeringsmaatschappijen stellen voor hun vergoeding een lidmaatschappij bij de VBAG en/of de RBCZ verplicht.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de NVVM. Dit is de specifieke beroepsvereniging van de mesologie. U kunt hieronder de logo's van de desbetreffende verenigingen zien en voor meer specifieke informatie hun websites raadplegen.

 

 

NVVM/RM, de Nederlandse Vereniging voor Mesologie. Lidmaatschapsnummer 127 

 

  RBCZ, lidmaatschapsnummer R406007

 

  VBAG, lidmaatschapsnummer 21901022